Trong những năm qua, TP HCM phải đối mặt với những thách thức lớn như: dân số tăng cơ học nhanh (cứ mỗi 5 năm tăng khoảng 1 triệu dân); kinh tế tăng trưởng nhưng chưa bền vững; công tác dự báo, quy hoạch và điều hành còn bất cập; y tế, giáo dục, giao thông, môi trường, dịch vụ hành chính công, phục vụ người dân và doanh nghiệp chưa nhiều và chưa đồng bộ... Đây là những rào cản làm gia tăng áp lực cho chính quyền TP trong lãnh đạo quản lý, điều hành.

Việc xây dựng TP thông minh là xu hướng tất yếu phù hợp với thời đại công nghệ 4.0; giúp TP giải quyết hiệu quả các vấn đề tắc nghẽn, nâng cao chất lượng phục vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, ngày 23-11-2017, TP HCM đã công bố "Đề án Xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025".

Có thể khẳng định việc quyết định ban hành đề án này là chủ trương mang tính đột phá và là thời cơ chính trị để TP HCM phát huy sáng tạo, truyền thống đoàn kết, sự đồng lòng của toàn Đảng bộ và nhân dân để phát triển. Bên cạnh đó, lãnh đạo TP cũng đã chủ động nghiên cứu, học tập kinh nghiệm thực tiễn triển khai mô hình đô thị thông minh tại một số TP lớn trên thế giới, qua đó cho thấy tính hiệu quả trong công tác quản trị xã hội hiện đại, vì thế việc triển khai xây dựng đô thị thông minh đối với TP HCM là tất yếu và cấp thiết, còn là giải pháp hữu hiệu nhất để hỗ trợ thúc đẩy TP phát triển nhanh, bền vững hơn, đẩy nhanh việc thu hẹp khoảng cách với các TP khác trong khu vực.

TP HCM - đô thị thông minh: Tất yếu và cấp thiết! - Ảnh 1.

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh quận 1, TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Triển khai "Đề án Xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh" sẽ giúp chính quyền TP quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, bao gồm tài nguyên số, trong công tác quản trị, còn người dân và doanh nghiệp được kết nối tốt hơn với chính quyền, có cơ hội tiếp cận tốt hơn với các thông tin, những gì đang diễn ra, nên khả năng giải quyết các vấn đề xã hội của các cơ quan chức năng cũng được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả hơn, mỗi người dân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ phát huy tối đa năng lực của mình, là chủ thể sáng tạo, đồng thời sẽ tham gia giám sát xã hội.

Và, sau hơn 2 năm, với những gì đã làm được cũng như đang diễn ra, chúng ta nhận thấy bộ máy chính quyền tại TP HCM, ngay từ cấp lãnh đạo cao nhất, rất tích cực và có nhiều hoài bão với việc sớm đưa TP HCM thật sự thành một đô thị thông minh.

Với sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành Đề án, TP HCM đã, đang tích cực phát huy sức mạnh tổng hợp từ nhiều nguồn lực về công nghệ, nguồn trí tuệ nhân tạo để giải quyết các vấn đề hạn chế bởi mô hình quản trị truyền thống, góp phần đưa TP phát triển đúng với tiềm năng, thế mạnh của mình.
Vũ Trung