Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa ký thông báo khẩn về việc phân công phụ trách các kế hoạch chi tiết triển khai Kế hoạch 3066 của UBND TP về phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế sau ngày 15-9.

Theo đó, UBND TP HCM phân chia 11 lĩnh vực và giao Thường trực UBND TP phụ trách, chỉ đạo; sở, ngành chủ trì, tham mưu; lãnh đạo Văn phòng UBND TP đôn đốc, theo dõi.

Cụ thể:

1. Công tác y tế và giãn cách xã hội:

- Công tác chung về y tế và giãn cách xã hội: Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức

- Các bộ tiêu chí an toàn về phòng chống dịch Covid-19 trên các lĩnh vực: Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Hòa Bình

- Công tác xét nghiệm, truy vết: Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu.

2. Công tác phục hồi kinh tế: Phó Chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng.

3. Công tác an sinh xã hội: Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan.

4. Công tác đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm cho người dân: Phó Chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng.

5. Công tác đảm bảo các vấn đề xã hội cho người dân:

- Lao động, việc làm: Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan

- Dân cư, nhà ở: Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Hòa Bình

- Chính sách chăm lo cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi do dịch Covid-19: Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan

6. Công tác huy động các nguồn lực (đầu tư công và đầu tư tư nhân): Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Hòa Bình.

7. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ: Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức.

8. Công tác giáo dục và đào tạo: Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức.

9. Công tác chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần: Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức.

10. Công tác thông tin, truyền thông: Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức.

11. Công tác đối ngoại và đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

- Đối ngoại: Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức

- Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội: Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi giao Thường trực UBND TP khẩn trương hoàn thiện kế hoạch chi tiết cho từng nội dung nêu trên, trình UBND TP HCM phê duyệt.

Từng nội dung công tác nêu trên sẽ do một Thường trực UBND TP HCM phụ trách, chủ trì, chỉ đạo. Trường hợp liên quan đến mảng, lĩnh vực khác thì phối hợp với người chủ trì.

Trước đó, tại hội nghị lần thứ 8 mở rộng, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM thống nhất cao với 11 nội dung chiến lược trong kế hoạch mà Ban Cán sự Đảng UBND TP trình. Đến nay, TP HCM vẫn chưa chính thức công bố bản kế hoạch về 11 chiến lược này.

Tại các cuộc họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM, báo chí nhiều lần đặt câu hỏi về kế hoạch phục hồi kinh tế, trở lại bình thường mới của TP. Ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM, cho hay TP đang hoàn thiện các kế hoạch này và sẽ công bố trong thời gian sớm nhất.

Phan Anh