Văn phòng UBND TP HCM vừa có công văn khẩn gửi Thanh tra TP và các đơn vị liên quan về tình hình giải quyết khiếu nại, kiến nghị của cử tri liên quan đến dự án Khu đô thị Sing Việt và Khu Tái định cư Sing Việt ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND huyện Bình Chánh và các đơn vị có liên quan rà soát lại các tuyến kênh nằm trong khu vực dự án, nghiên cứu ý kiến của chủ đầu tư về việc giữ nguyên pháp lý dự án đầu tư đã được các bộ, ngành phê duyệt.

TP HCM: Làm rõ trách nhiệm và chế tài chủ đầu tư tại dự án Khu Đô thị Sing Việt - Ảnh 1.

Dự án Khu đô thị Sing Việt ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh sau hơn 20 năm triển khai

Phó Chủ tịch UBND TP cũng giao Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND huyện Bình Chánh và các đơn vị có liên quan rà soát, hệ thống lại các quy định pháp luật liên quan đến pháp lý dự án và việc chậm triển khai thực hiện dự án; làm rõ trách nhiệm và đưa ra một số biện pháp chế tài đối với Công ty TNHH Đô thị Sing Việt khi chậm trễ triển khai dự án Khu Tái định cư Sing Việt và dự án Khu Đô thị Sing Việt.

Thanh tra TP, UBND huyện Bình Chánh phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Kế hoạch - Đầu tư và các đơn vị có liên quan xem xét, vận động, giải quyết và trả lời các nội dung khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của các hộ dân tại dự án theo thẩm quyền.

Giao UBND huyện Bình Chánh cập nhật, thông tin về tiến độ của dự án đến các hộ dân bị ảnh hưởng được biết.

Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị có liên quan rà soát, chuẩn bị các nội dung liên quan đến triển khai dự án Khu Đô thị Sing Việt và Khu Tái định cư Sing Việt gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 29-2.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị gửi về, Sở Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp thành các nhóm nội dung (vấn đề quy hoạch, công tác bồi thường, đầu tư khu tái định, thủ tục pháp lý dự án...) và có văn bản đề nghị nhà đầu tư làm việc với UBND TP trong quý I-2020.

Dự án Khu đô thị Sing Việt có diện tích 331 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 300 triệu USD; được Chính phủ chấp thuận địa điểm từ năm 1997 nhưng đến tận 10 năm sau (năm 2007), UBND TP mới có quyết định thu hồi đất tổng thể, bắt đầu đền bù từ năm 2009.

Dự án này do Công ty TNHH Đô thị Sing Việt làm chủ đầu tư, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho bất động sản khu vực phía Tây Nam.

Dự án ảnh hưởng đến 571 hộ dân, trong đó nhiều hộ phải di dời vì giải tỏa trắng. Người dân phản đối dự án do đơn giá bồi thường thấp, không đủ để họ lo cuộc sống mới. Cho đến nay, nhiều hộ vẫn đang khiếu nại nên việc giải phóng mặt bằng vẫn chưa thể hoàn tất.

Phan Anh