Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa XII, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. 

Theo đó, ông Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Thành Kiên tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận 3 - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Đại hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 3 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với một số nhiệm vụ chủ yếu.

Cụ thể, về kinh tế: Tiếp tục ổn định cơ cấu kinh tế theo hướng trọng tâm là dịch vụ - thương mại; phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, tiếp cận nền kinh tế số, kinh tế tri thức; đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động gắn với các yếu tố văn hóa, truyền thống trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Về đô thị - môi trường: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đô thị và môi trường; Xây dựng đô thị xanh, văn minh, mỹ quan, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện đại, đồng bộ phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của quận và quy hoạch chung của TP.

Về văn hóa - xã hội: Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ phát triển kinh tế, làm nền tảng cho quận phát triển bền vững. Đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; tiếp tục nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội...

Trường Hoàng