Báo cáo kết quả thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước quý I-2018, Phó Bí thư Thường trực TP HCM Tất Thành Cang thông tin: Các quận - huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy các đơn vị đã tiếp nhận 288 thông tin phản ánh và đã chỉ đạo giải quyết 77/288 thông tin, đang giải quyết 103 thông tin, chưa giải quyết 4/288, không giải quyết 104 thông tin không có cơ sở.

Ngoài ra, tổ công tác 1374 đã tiếp nhận 61 thông tin, trong đó có 6 thông tin không đủ cơ sở giải quyết, 28 thông tin đã giải quyết, 11 thông tin đang xử lý, 16 thông tin chưa nhận được báo cáo từ đơn vị

Các thông tin phản ánh chủ yếu là hành vi vi phạm thực hiện chức trách công vụ do chậm giải quyết những kiến nghị bức xúc của nhân dân; vi phạm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở các cơ quan, tổ chức; vi phạm về công tác tổ chức, cán bộ; vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo; vi phạm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Ông Tất Thành Cang: Xử nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quy định 1374 - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị

Ông Tất Thành Cang cũng chỉ ra nhiều cơ quan, đơn vị và người đứng đầu (kể cả các cơ quan, đơn vị TP) chưa nắm mục đích, nội dung, quy trình thực hiện của quy định 1374. 

Có đơn vị cấp TP chưa thể hiện đúng trách nhiệm của mình trong xử lý nội dung thông tin phản ánh mà chủ yếu chuyển đến tổ công tác 1374 để chỉ đạo thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu, quán triệt quy định 1374 tại một số đơn vị còn chậm. Thông tin tiếp nhận chủ yếu từ đơn phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân gửi đến HĐND TP; chưa có thông tin phản ánh từ ý kiến cử tri (Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đang tổng hợp)…

Thời gian tới, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai quy định 1374 và các quy trình cụ thể hóa việc thực hiện đến cấp ủy cơ sở.

Tập trung hướng dẫn cấp các quận - huyện và tương đương, các cơ quan, đơn vị cấp TP và cấp ủy cơ sở thống nhất về nội dung quan trọng của quy định 1374. 

Mỗi cấp ủy chỉ đạo xử lý thông tin đã được phản ánh theo quy định 1374 và công bố kết quả xử lý hàng tháng trên các cơ quan truyền thông của mình và trang tin điện tử của mình. 

Tổ chức giám sát tại một số đơn vị khi có thông tin phản ánh chậm giải quyết, giải quyết không hiệu quả, kéo dài.

Xem xét, xử lý đối với tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. 

Đề xuất khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt quy định 1374…

Trường Hoàng - Ảnh: Hoàng Triều