Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra số 42 của Thanh tra TP về công tác thanh tra năm 2020.

TP HCM chặn tiêu cực từ cơ quan thanh tra - Ảnh 1.

Quyết định phê duyệt công tác thanh tra năm 2020 của Chủ tịch UBND TP

Theo đó, một trong những trọng tâm công tác thanh tra ở TP năm 2020 là không để phát sinh tiêu cực trong hoạt động của các đoàn thanh tra.

Tiếp tục duy trì cơ chế giám sát gián tiếp thông qua hoạt động báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả thanh tra cho lãnh đạo Thanh tra TP theo tiến độ, kế hoạch đề ra; thực hiện cơ chế giám sát trực tiếp Đoàn thanh tra, đảm bảo đúng quy trình về trình tự, thủ tục.

Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả các đoàn thanh tra liên quan đến lĩnh vực tài chính, xây dựng, đất đai; phát hiện kịp thời các sai phạm và đánh giá toàn diện, thực chất để kiến nghị xử lý nghiêm minh tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về nhà nước.

Thanh tra TP lên kế hoạch trong năm 2020, sẽ có 13 đoàn thanh tra, kiểm tra, trong đó có 5 đoàn thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 2 đoàn thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 4 đoàn thanh tra kinh tế - xã hội; 1 đoàn kiểm tra việc thi hành các quyết định khiếu nại của Chủ tịch UBND TP đã có hiệu lực pháp luật và 1 đoàn kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra TP.

Ngoài ra, 100% đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị Thanh tra TP tiếp nhận được xử lý, trong đó tỉ lệ xử lý đúng hạn đạt 90% trở lên.

Phan Anh