Theo ghi nhận, nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP HCM đã tiến hành kiểm phiếu ngay tại phòng bỏ phiếu sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

TP HCM đang  kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND - Ảnh 1.

Khu vực bỏ phiếu số 130, phường 14, quận 8 làm thủ tục chuẩn bị kiểm phiếu

Theo quy định, trước khi mở hòm phiếu, tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và phải mời hai cử tri không phải là người ứng cử chứng kiến việc kiểm phiếu.

Thành viên tổ kiểm phiếu phải làm việc trung thực. Tại các điểm bầu cử sẽ có tổ kiểm phiếu, có người đọc phiếu, người ghi phiếu và người giám sát.

TP HCM đang  kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND - Ảnh 2.

Khu vực bỏ phiếu số 92, phường Tân Thới Nhất, quận 12 chuẩn bị kiểm phiếu

Theo Điều 73 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu, các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu. 

TP HCM đang  kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND - Ảnh 3.

Kiểm phiếu ở Tổ bỏ phiếu số 38, phường 8, quận 5

Điều 86 Luật Bầu cử quy định chậm nhất ngày 2-6, cử tri TP HCM sẽ biết được kết quả của bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Riêng kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ được Hội đồng bầu cử quốc gia công bố chậm nhất là ngày 12-6.

TP HCM đang  kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND - Ảnh 4.

Kiểm phiếu tại một khu vực bỏ phiếu ở quận 4

Hơn 5,4 triệu cử tri TP HCM bầu 30 đại biểu Quốc hội tại 10 đơn vị bầu cử; 95 đại biểu HĐND TP HCM tại 32 đơn vị bầu cử; đại biểu HĐND TP Thủ Đức có 40 người; đại biểu HĐND tại 5 huyện là 170 người; đại biểu HĐND xã, thị trấn là 1.838 người.

Tính đến Theo Ủy ban Bầu cử TP HCM, đến 17 giờ ngày 23-5, toàn TP có 5.086.282 cử tri đi bỏ phiếu; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu so với cử tri trong khu vực bỏ phiếu là 93,25%. Trong đó, cử tri tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi cũng đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Phan Anh; ảnh: Thu Duyên