Ngày 20-9, UBND TP HCM đã yêu cầu thủ trưởng các sở - ngành, chủ tịch UBND 24 quận – huyện chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP HCM yêu cầu người đứng đầu phải tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân, bảo đảm lịch, số ngày tiếp công dân định kỳ hằng tháng theo quy định; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, xem xét giải quyết kịp thời vụ việc phát sinh từ cơ sở, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Đồng thời, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng, qua đó kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh công tác tiếp công dân của các đơn vị trực thuộc; quán triệt việc chấp hành nghiêm, đúng thời hạn kết luận tiếp công dân của người đứng đầu, làm cơ sở trả lời cho công dân.

TP HCM: Kiểm điểm nhiều quận, huyện vì thiết sót trong tiếp công dân - Ảnh 1.

Văn phòng UBND TP HCM thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP về thực hiện tiếp công dân tại các đơn vị

Trước đó, hồi tháng 8-2019, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã có kết luận về vấn đề này, sau khi Thanh tra TP báo cáo thanh tra trực tiếp trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân tại Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND các quận - huyện: 1, 3, 11, Tân Bình, Bình Chánh, Củ Chi và Cần Giờ.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì chưa kịp thời triển khai công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong thời gian từ năm 2015-2018; thiếu đôn đốc, nhắc nhở các phòng, ban chậm thực hiện kết luận tiếp công dân; thông báo kết luận sau khi tiếp công dân chưa nêu rõ thời hạn trả lời cho công dân.

Chủ tịch UBND 7 quận - huyện nêu trên cũng kiểm điểm, rút kinh nghiệm khi thiếu đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc thực hiện chỉ đạo kết luận tiếp công dân.

Ngoài ra, chủ tịch UBND các quận, huyện: 3, 11, Củ Chi, Cần Giờ phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm khi đặt ra thủ tục tiếp dân trực tiếp như đăng ký lãnh đạo tiếp dân, hẹn lịch tiếp dân vào ngày khác Riêng UBND quận 1 kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ kiện toàn nhân sự Ban Tiếp công dân.

Chủ tịch UBND 7 quận, huyện phải chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân và khắc phục đối với việc không tham mưu cho Chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định; việc thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Tiếp công dân chưa nghiêm túc, còn mang tính hình thức, chưa phát hiện đúng những sai phạm xảy ra tại các đơn vị trực thuộc; chưa nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh tra về tiếp công dân…

Phan Anh