Thành ủy TP HCM vừa ban hành Kế hoạch giám sát thực hiện Chỉ thị số 19/ 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động "Người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước".

Mục đích của kế hoạch giám sát là nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 19.

TP HCM lên kế hoạch giám sát việc thực hiện không xả rác ra đường - Ảnh 1.

Trên bờ kênh dọc theo đường Tô Hiệu, quận Tân Phú đầy rác thải, ở đó có vô vàn túi ni-lông, ống nước nhựa bị bể (Ảnh: Phạm Dũng)

Qua giám sát, tìm hiểu những cách làm, kinh nghiệm, mô hình, công trình thực hiện hiệu quả, những hạn chế, thiếu sót trong tổ chức thực hiện ở các cấp, đồng thời tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của địa phương, cơ quan, đơn vị để kịp thời có những chủ trương, chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với thực tế.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong công tác tự kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở thực hiện cuộc vận động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Về nội dung, TP giám sát việc xây dựng và ban hành nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp để triển khai cuộc vận động trên gắn với việc đẩy mạnh thực hiện chương trình đột phá giảm ô nhiễm môi trường, giảm ngập nước giai đoạn 2016-2020 tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, giám sát việc triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý ý kiến của người dân qua tin nhắn, chụp hình, thư điện tử và điện thoại về tình trạng xả rác ra đường, kênh rạch trên địa bàn.

Giám sát tiến độ giải quyết tình trạng các khu vực bị ngập nước do mưa, triều cường trên địa bàn; công tác xử lý tình trạng lấn chiếm cửa xả, hầm ga thoát nước, rác thải xuống kênh mương, lấp bít các miệng thu nước của cống thoát nước, công trình lấn chiếm trên kênh rạch.

Theo đó, các Ủy viên Ban Thường vụ sẽ chủ động giám sát đối với các địa phương, cơ quan được phân công phụ trách, báo cáo kết quả giám sát cho Ban Thường vu trước 30-9.

Ngoài thực hiện giám sát thường xuyên, Thành ủy TP sẽ tổ chức giám sát chuyên đề trong năm 2019 đối với Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Bí thư Quận ủy quận 6; Bí thư Quận ủy quận 8; Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn; Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh.

Phan Anh