1. Khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế; 2. Sản xuất hóa chất, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; 3. Sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại; 4. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim; 5. Thi công công trình xây dựng; 6. Đóng và sửa chữa tàu biển; 7. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; 8. Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; 9. Sản xuất sản phẩm dệt, may, da, giày; 10. Tái chế phế liệu; 11. Vệ sinh môi trường.

Da giày nằm trong 11 ngành, nghề có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp ẢNH: TRỰC NGÔN
Da giày nằm trong 11 ngành, nghề có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp ẢNH: TRỰC NGÔN

Thông tư nêu rõ: Đối với cơ sở sản xuất - kinh doanh hoạt động trong 11 ngành, nghề trên thì người sử dụng lao động phải đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và đưa vào trong nội quy, quy trình làm việc. Căn cứ vào kết quả đánh giá, người sử dụng lao động tổ chức hướng dẫn cho người lao động nhận biết các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; phát hiện và báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm về nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

K.Linh