Tại hội nghị, ngoài cập nhật thông tin, kiến thức quan trọng về mối quan hệ lao động - CĐ trong tình hình mới, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, còn giúp cán bộ CĐ tỉnh An Giang hiểu rõ hơn về Hiệp định CPTPP với 3 chuyên đề mang tính cốt lõi của hoạt động CĐ trong tình hình mới như: Một số vấn đề lớn đặt ra trong lĩnh vực quan hệ lao động và tổ chức CĐ Việt Nam hiện nay; Cơ hội và thách thức của CĐ Việt Nam trong hội nhập Hiệp định CPTPP và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới công nhân và hoạt động CĐ.

1.800 cán bộ Công đoàn được tuyên truyền về CPTPP - Ảnh 1.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tại hội nghị trực tuyến

Ông Ngọ Duy Hiểu còn dành nhiều thời gian đối chiếu, so sánh giữa hoạt động hiện nay và nhu cầu công việc trong thời gian tới của tổ chức CĐ nhằm giúp cán bộ CĐ thấu hiểu để dễ dàng vận dụng vào điều kiện thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. "Lâu nay, CĐ xem việc tác động để giới chủ cho đoàn viên, công nhân tạm ứng lương trước để chi xài, mua sắm... trong quá trình làm việc là một thành công nhưng theo Hiệp định CPTPP thì hành vi nhận tiền trước để làm việc sau được xem là lao động cưỡng bức" - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.

Tin-ảnh: T.Bách