Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh với việc phê chuẩn CPTPP, lần đầu tiên, vấn đề "đa CĐ" được quy định và áp dụng tại Việt Nam. CĐ Việt Nam vừa phải cạnh tranh với các tổ chức đại diện người lao động (NLĐ) khác để thu hút, tập hợp, phát triển đoàn viên; đồng thời vừa phải giữ vững vị trí, vai trò là tổ chức chính trị xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng để đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Nhiệm vụ của tổ chức CĐ sẽ ngày càng nặng nề, quan hệ lao động trở nên phức tạp hơn và đó là thách thức rất lớn đối với tổ chức CĐ Việt Nam trong những năm tới.

NINH BÌNH: Tuyên truyền về CPTPP cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự hội nghị

Liên quan đến vai trò của CĐ trong bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, nhiều đại biểu đã thảo luận sôi nổi vấn đề điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Nhiều ý kiến đề xuất nên cân nhắc, xem xét tuổi nghỉ hưu của các đối tượng là công nhân, lao động trực tiếp trong khu vực sản xuất, dịch vụ và một số ngành nghề đặc thù. 

Tin-ảnh: N.Tú