Trong năm 2019, qua thanh tra 733 DN tại 43 tỉnh, TP đã phát hiện 7.408 sai phạm. Trong đó có 214 DN chưa tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ; 154 DN chưa xây dựng thang - bảng lương và định mức lao động; 227 DN chưa thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh lao động...

30% người lao động phải chi tiêu tằn tiện - Ảnh 1.

Trên 30% người lao động phải chi tiêu tằn tiện, làm thêm mới đủ trang trải Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Qua khảo sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam về đời sống, việc làm của NLĐ hằng năm cho thấy tiền lương, thu nhập của NLĐ vẫn còn ở mức thấp. Hầu hết NLĐ có tiền lương, thu nhập vừa đủ trang trải cuộc sống, không có tích lũy; thậm chí còn trên 30% NLĐ phải chi tiêu tằn tiện, làm thêm mới đủ trang trải. Đề cập đến tình trạng nợ BHXH của các DN, nhiều ý kiến cho rằng giải pháp mà các cấp Công đoàn cần tập trung thực hiện là tăng cường tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho NLĐ; đồng thời tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra với các cơ quan chức năng, từ đó có những kiến nghị xử lý các DN nợ bảo hiểm của NLĐ.

T.Ngôn