Theo kết quả điều tra mới nhất về thu nhập, đời sống công nhân trong các doanh nghiệp năm 2017 của Viện Công nhân và Công đoàn, bức xúc của người lao động (NLĐ) tập trung vào các vấn đề do phải làm việc quá mệt mỏi, căng thẳng, vướng mắc quyền lợi không được giải quyết, thiếu bảo đảm an toàn vệ sinh lao động... Trong khi đó, tiền lương, phúc lợi của NLĐ thấp so với công sức bỏ ra, làm cho họ trở nên bất bình, có lối sống và suy nghĩ tiêu cực.

46% công nhân không hài lòng về tiền lương, phúc lợi - Ảnh 1.

46% công nhân không hài lòng về tiền lương, phúc lợi

Bức xúc cao thuộc về các doanh nghiệp điện - điện tử (41%), chế biến - chế tạo (38,8%)... Trong nhóm 5 vấn đề bức xúc nhất, số công nhân bức xúc về tiền lương, phúc lợi thấp so với công sức bỏ ra chiếm 46%; làm việc quá mệt mỏi, căng thẳng chiếm 37,2%; những vướng mắc về quyền lợi không được giải quyết chiếm 31,2% và lần lượt tiếp theo là thiếu bảo đảm về an toàn vệ sinh lao động (19,8%) và thiếu tôn trọng công nhân (18,3%).

Tin -ảnh: K.Linh