Áp dụng mức lương tối thiểu vùng nào? - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 4 Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14-11-2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Nếu công ty có trụ sở chính tại TP HCM và các chi nhánh tại địa bàn vùng 3, vùng 4 thì NLĐ làm việc tại trụ sở chính áp dụng mức lương tối thiểu tại vùng 1, NLĐ làm việc tại các chi nhánh thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn đặt chi nhánh.