Đây là nội dung chủ yếu được Bộ Nội vụ nêu tại Thông tư 15/2019/TT-BNV, ban hành ngày 27-11-2019.

Bãi bỏ nhiều văn bản về tiền lương công chức - Ảnh 1.

Từ ngày 1-2-2020, bãi bỏ nhiều văn bản liên quan đến việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu của cán bộ, công chức

Theo đó, 3 Thông tư liên tịch do Bộ trưởng Bộ Nội vụ liên tịch ban hành được bãi bỏ gồm: Thông tư liên tịch số 125/TT-LB ngày 24-6-1995 hướng dẫn bàn giao nhiệm vụ, tổ chức và nhân sự BHXH của hệ thống lao động, thương binh và xã hội và Tổng LĐLĐ Việt Nam sang BHXH Việt Nam; Thông tư liên tịch số 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 29-12-1999 hướng dẫn điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và mức sinh hoạt phí với người hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước; Thông tư liên tịch số 72/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 26-12-2000 hướng dẫn điều chỉnh mức lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí với người hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước.

H.Lê