Theo đó, LĐLĐ quận sẽ liên kết với doanh nghiệp bán các sản phẩm chất lượng cao cho CNVC-LĐ với giá thấp hơn thị trường. Các mặt hàng được trợ giá đợt này gồm đường, gạo, dầu ăn; bột giặt, nước rửa chén. LĐLĐ quận sẽ hỗ trợ từ 3.600 đồng đến 14.000 đồng/sản phẩm, CĐ cơ sở trích kinh phí hỗ trợ ít nhất 2.000 đồng/sản phẩm và được quyết toán vào kinh phí CĐ. Ngoài ra, CĐ quận cũng vận động doanh nghiệp có CNVC-LĐ mua hàng hỗ trợ 50% đến 100% kinh phí.

Bán hàng giá ưu đãi cho CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Công nhân mua hàng giảm giá tại một ngày hội do Công đoàn tổ chức

CĐ cơ sở tổng hợp danh sách CNVC-LĐ có nhu cầu mua hàng gửi về LĐLĐ quận trước ngày 10-7 (tối đa 5 sản phẩm mỗi loại). Các đơn vị nhận hàng từ ngày 17 đến 25-7. LĐLĐ quận sẽ hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí vận chuyển đến đơn vị tùy theo số lượng đặt hàng. 

T.Nga