TƯLĐTT có nhiều nội dung có lợi cho NLĐ như: hưởng 100% mức lương chính thức khi thử việc; mức lương thấp nhất đã qua đào tạo cao hơn 15% lương tối thiểu vùng; làm công việc năng nhọc, độc hại sẽ được hưởng lương cao hơn 15% so với công việc trong điều kiện bình thường. Đặc biệt, công ty còn ưu đãi cho NLĐ làm việc từ 3 - 5 năm sẽ có 14 ngày phép, từ năm thứ 5 trở đi mỗi năm sẽ được cộng thêm một ngày...

Bảo đảm quyền lợi người lao động bằng thỏa ước - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ quận 2 đã đại diện tập thể NLĐ ký kết TƯLĐTT tại 2 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, với nhiều điều khoản cao hơn luật.

Tin-ảnh: N.Hoàng