Bị gián đoạn thời gian tham gia BHYT liên tục? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC, thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng. Đối với trường hợp NLĐ trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm, nếu không tham gia BHYT theo các nhóm khác thì thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm. Như vậy, trường hợp chị Minh sẽ được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.