Bị sa thải có được trợ cấp thất nghiệp?

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM trả lời: Điều 49 Luật Việc làm quy định người lao động đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện: Chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng); thời gian đóng BHTN thỏa mãn các quy định của từng loại HĐLĐ. Như vậy, sau khi chấm dứt HĐLĐ vì bị sa thải, nếu có nhu cầu hưởng BHTN thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, đồng nghiệp của anh Hảo có thể nộp hồ sơ cho trung tâm dịch vụ việc làm để được giải quyết hưởng BHTN theo quy định.