Bộ Luật Lao động 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2021) quy định rõ người lao động (NLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) không cần báo trước trong trường hợp bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động; bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

Ngoài ra, NLĐ cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần phải báo trước trong trường hợp không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại điều 29 của Bộ luật này;

Bị sếp ngược đãi, nhân viên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng - Ảnh 1.

Nhân viên có quyền chấm dứt hợp đồng ngay không cần báo trước nếu bị sếp nhục mạ... (ảnh minh họa)

Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4, điều 97 của Bộ luật này;

Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1, điều 138 của Bộ luật này; Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực cho NLĐ về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết HĐLĐ mà NLĐ yêu cầu làm ảnh hưởng đến việc thực hiện HĐLĐ.

Theo L.Minh (VietnamNet)