Nguyễn Thị Lan (quận 3, TP HCM) hỏi: "Theo tôi biết, người lao động (NLĐ) bị tai nạn giao thông trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian, tuyến đường hợp lý và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì mới được xem là tai nạn lao động (TNLĐ) và được cơ quan BHXH chi trả chế độ TNLĐ. Vậy ai là người chi trả chế độ cho những người bị suy giảm sức lao động dưới 5%?".

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định của Luật BHXH, NLĐ bị tai nạn trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý được xem là TNLĐ mà không phụ thuộc vào tỉ lệ suy giảm khả năng lao động. Tuy nhiên, quỹ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp chỉ chi trả chế độ TNLĐ cho NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên. Ngoài ra, theo Luật An toàn - vệ sinh lao động, khi NLĐ bị TNLĐ, người sử dụng lao động có trách nhiệm kịp thời sơ cứu, cấp cứu và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu, điều trị; thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị TNLĐ; thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do BHYT chi trả đối với NLĐ tham gia BHYT; trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5%; thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với NLĐ không tham gia BHYT; trả đủ tiền lương cho NLĐ bị TNLĐ phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động. Như vậy, chế độ cho NLĐ bị TNLĐ và suy giảm sức lao động dưới 5% sẽ do người sử dụng lao động chi trả.