Trần Nam Thành (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) hỏi: "Căn cứ khoản 2 điều 39 Luật An toàn - Vệ sinh lao động, người lao động (NLĐ) bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở, tại địa điểm và thời gian hợp lý thì được trợ cấp tai nạn lao động từ người sử dụng lao động (NSDLĐ). Trong trường hợp này, có bắt buộc NSDLĐ chi trả chi phí y tế, tiền lương trong thời gian điều trị cho NLĐ hay không?".

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Căn cứ biên bản điều tra tai nạn, trường hợp xác định NLĐ bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc đến nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn thì NSDLĐ trợ cấp cho NLĐ theo quy định tại khoản 2 điều 39 Luật An toàn - Vệ sinh lao động, không quy định bắt buộc NSDLĐ phải chi trả chi phí y tế, tiền lương trong thời gian điều trị. Khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho NLĐ theo quy định tại khoản 1 điều 4 Bộ Luật Lao động 2012.

Muốn thuận lợi, đề nghị ông liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của địa phương để được hướng dẫn chi tiết và trợ giúp pháp lý.