Tại lớp tập huấn, lãnh đạo Trung tâm Tư vấn pháp luật - LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã triển khai những nội dung cơ bản, điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2021 như: hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động…

Bình Dương: Cập nhật kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn tham gia lớp tập huấn

Ngoài ra, các cán bộ CĐ còn được đại diện LĐLĐ tỉnh giới thiệu những nội dung quan trọng và một số điểm mới trong Điều lệ CĐ Việt Nam như: quy định về công tác đoàn viên và cán bộ CĐ; nguyên tắc, hệ thống tổ chức CĐ Việt Nam; CĐ và nghiệp đoàn cơ sở; CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở…

Tin-ảnh: T.An