Thời gian qua, các cấp CĐ TP đã triển khai 730 cuộc kiểm tra, giám sát giải quyết quyền lợi cho trên 1.300 lượt CNVC-LĐ; tổ chức 30 lớp tập huấn nâng cao năng lực và kiến thức về giới, bình đẳng giới cho cán bộ CĐ cơ sở, cán bộ nữ công và CNVC-LĐ. Các CĐ cơ sở còn chủ động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó nhiều thỏa ước có nội dung có lợi cho lao động nữ. Qua triển khai phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", có 12 nữ CNVC-LĐ được tặng Huân chương Lao động hạng ba, 27 nữ CNVC-LĐ được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 95% gia đình nữ CNVC-LĐ được chính quyền địa phương công nhận đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Bình Dương: Ký thỏa ước có lợi cho lao động nữ - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đề nghị LĐLĐ TP Thuận An tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục nữ CNVC-LĐ về chính sách pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách với lao động nữ...

Tin-ảnh: Đ.Trọng