BHXH Việt Nam cho biết báo cáo của BHXH các tỉnh, TP, tính đến tháng 8-2019, số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) phải thu hồi là 71,9 tỉ đồng. Thông báo kết quả kiểm toán năm 2019 tại cơ quan BHXH Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi tiền TCTN của 2.992 trường hợp hưởng sai quy định với số tiền phải thu hồi trên 14 tỉ đồng. Nêu nguyên nhân của tồn tại trên, Kiểm toán Nhà nước cho rằng do chưa quy định cụ thể về cơ quan thu hồi tiền TCTN hưởng sai quy định; quy trình thu hồi TCTN qua nhiều khâu và cơ quan khác nhau, trường hợp cơ quan BHXH phát hiện đối tượng hưởng BHTN không đúng thì phải đề nghị Sở LĐ-TB-XH rà soát để ban hành quyết định thu hồi.

Bổ sung quy định trách nhiệm thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp - Ảnh 1.

Người lao động đăng ký thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại TP HCM Ảnh: QUÝ PHƯỚC

Theo BHXH Việt Nam, trong thực tế tổ chức thực hiện chính sách BHTN, tiền TCTN hưởng sai quy định phải thu hồi trong các trường hợp sau: Cơ quan LĐ-TB-XH ban hành quyết định hưởng sai quy định của pháp luật gồm: không đủ điều kiện hưởng theo quy định (có việc làm hoặc hưởng lương hưu nhưng vẫn hưởng TCTN); sai mức hưởng, thời gian hưởng, thời điểm hưởng. Cơ quan LĐ-TB-XH chuyển các quyết định về việc tạm dừng, chấm dứt, hủy hưởng TCTN sang cơ quan BHXH sau thời điểm chi trả TCTN theo quy định của cơ quan BHXH.

BHXH Việt Nam đề nghị Bộ LĐ-TB-XH bổ sung quy định thu hồi tiền hưởng các chế độ BHTN đối với các trường hợp sau: Sở LĐ-TB-XH có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi tiền hưởng các chế độ BHTN do giải quyết hưởng các chế độ BHTN sai quy định hoặc ban hành các quyết định hủy, tạm dừng, chấm dứt hưởng các chế độ BHTN sau thời điểm chi trả. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi tiền hưởng các chế độ BHTN do chuyển các quyết định hủy, tạm dừng, chấm dứt hưởng các chế độ BHTN sau thời điểm chi trả.

K.An