Cán bộ và đoàn viên đã được phổ biến những nội dung mới của Bộ Luật Lao động năm 2019 (sửa đổi) như: giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ), quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ, tăng tuổi nghỉ hưu, tổ chức đại diện cho người lao động...

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn, đoàn viên, CNVC-LĐ tham dự lớp tập huấn

Ngoài ra, báo cáo viên cũng trao đổi và giải đáp các thắc mắc liên quan đến chế độ tiền lương, thời gian nghỉ thai sản, HĐLĐ... cho người lao động. 

Tin-ảnh: N.Hoàng