Lớp học kéo dài trong 4 ngày. Học viên sẽ được truyền đạt các nội dung mới trong Bộ Luật Lao động năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành năm 2021, nghiệp vụ công tác nữ công, kỹ năng biên tập và viết tin ngắn cho hoạt động CĐ tại cơ sở. Bên cạnh đó, học viên cũng sẽ được ban tổ chức hướng dẫn sử dụng ứng dụng phần mềm VssID-BHXH số và các quy định mới về chính sách BHXH, BHYT hiện nay...

Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Công đoàn cơ sở - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn tham gia lớp tập huấn

LĐLĐ quận cho biết thông qua đợt tập huấn sẽ giúp nâng cao trình độ, kiến thức, lý luận, nghiệp vụ công tác của cán bộ CĐ, góp phần nâng chất hoạt động CĐ cơ sở.

Tin-ảnh: T.Nga