Bồi thường do nghỉ việc trái luật? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông Trần Hoàng Đạt, trưởng phòng nhân sự công ty, trả lời: Thời điểm công ty dời trụ sở cũng là lúc HĐLĐ của anh Đời hết hạn. Do bận rộn với việc sắp xếp chỗ làm mới nên công ty chưa ký tiếp HĐLĐ mới với anh Đời. Theo quy định của Bộ Luật Lao động, khi HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới. Nếu không ký kết HĐLĐ mới thì HĐLĐ xác định thời hạn trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn. Như vậy, HĐLĐ giữa công ty và anh Đời đã được chuyển thành HĐLĐ không xác định thời hạn. Trường hợp này, nếu muốn thôi việc, anh phải báo trước cho công ty 45 ngày. Tuy nhiên, anh Đời tự ý nghỉ việc mà không báo trước, tức đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật nên phải bồi thường. Sắp tới, công ty sẽ mời anh Đời lên làm việc để hoàn tất thủ tục chấm dứt HĐLĐ và thực hiện trách nhiệm của mỗi bên khi chấm dứt HĐLĐ.