Hoàng Lệ Hà (hale9412.12@gmail.com) hỏi: "Do làm hư hỏng thiết bị nên một công nhân ở công ty tôi phải bồi thường thiệt hại. Lương theo hợp đồng lao động của công nhân này là 5 triệu đồng/tháng nhưng lương thực nhận là hơn 9 triệu đồng/tháng. Vậy khi khấu trừ tiền lương bồi thường, công ty phải tính trên mức lương nào?".

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 6 điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, tiền lương làm căn cứ khấu trừ tiền lương của NLĐ để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị tại khoản 1 điều 130 của Bộ Luật Lao động là tiền lương thực tế NLĐ nhận được hằng tháng sau khi trích nộp các khoản BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định. Căn cứ quy định trên, khi khấu trừ lương công nhân để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng thiết bị sản xuất, công ty phải căn cứ vào lương thực tế của NLĐ.