Lệ Hoa (hoaletran.9221@gmail.com) hỏi: "Tôi làm việc tại công ty được gần 5 năm và 2 lần ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn. Mức lương theo HĐLĐ là 7 triệu đồng/tháng và mức lương trước khi nghỉ việc là 8,5 triệu đồng. Vừa qua, công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ với tôi nhưng vi phạm thời gian báo trước nên phải bồi thường theo luật định. Tuy nhiên, mức tính bồi thường công ty căn cứ trên mức lương theo HĐLĐ là 7 triệu đồng/tháng. Công ty làm vậy có đúng không?".

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Căn cứ Nghị định 148/2018/NĐ-CP thì tiền lương làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật theo quy định tại khoản 5, điều 42 hoặc khoản 2, điều 43 của Bộ Luật Lao động (lỗi vi phạm thời gian báo trước) là tiền lương theo HĐLĐ tại thời điểm người sử dụng lao động hoặc người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. Đối chiếu với trường hợp trên, thời điểm trước khi chấm dứt HĐLĐ, công ty đã ra quyết định tăng lương cho chị Hoa lên mức 8,5 triệu đồng/tháng, có thể hiểu 2 bên đã thỏa thuận thay đổi nội dung HĐLĐ ở điều khoản tiền lương. Do đó, tại thời điểm chấm dứt HĐLĐ, chị Hoa đang hưởng mức lương 8,5 triệu đồng/tháng nên mức tính bồi thường phải căn cứ trên mức lương này mới phù hợp quy định pháp luật.