Theo đánh giá của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), chất lượng nguồn nhân lực là một thách thức đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Lao động Việt Nam còn thiếu hụt về kỹ năng nghề, kỹ năng mềm; năng lực ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Hiện nay, các doanh nghiệp (DN), trong đó là các DN vốn nước ngoài, chủ yếu sử dụng lao động phổ thông chưa qua đào tạo, thiếu kiến thức về vệ sinh - an toàn lao động.

Điều này dẫn tới năng suất lao động tại DN thấp, ảnh hưởng chung tới năng suất lao động quốc gia. Việc thiếu văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn kỹ thuật khiến người lao động tại DN chịu nhiều thiệt thòi về lương, thưởng cũng như độ đãi ngộ, đặc biệt dễ bị sa thải khi tuổi đã cao.

Buộc doanh nghiệp phải sử dụng lao động qua đào tạo - Ảnh 1.

Lao động tại Công ty CP Quốc tế Phong Phú được đào tạo nghề bài bản. Ảnh HOÀNG TRIỀU

Dự thảo thông tư có 4 điều và 2 danh mục (gồm 158 ngành nghề) phải sử dụng lao động qua đào tạo. Thông tư cũng xác định lộ trình thực hiện danh mục ngành, nghề sử dụng lao động qua đào tạo bao gồm 3 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 1-1-2022.

N.Tú