Tổng công ty Samco là đơn vị luôn tuân thủ quy định về an toàn lao động
Tổng công ty Samco là đơn vị luôn tuân thủ quy định về an toàn lao động

Các cấp CĐ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức những hoạt động thiết thực gắn với phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động” tại địa phương, đơn vị. Đặc biệt, các cấp CĐ cần khuyến khích người sử dụng lao động đầu tư kinh phí cải thiện điều kiện làm việc nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại đơn vị.

Các cấp CĐ cần vận động người lao động nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh, môi trường tại nơi ở, nơi làm việc, đặc biệt tại các khu nhà ở tập trung tại những KCX-KCN.

T.Ngôn