5 năm qua, LĐLĐ quận 8 đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy trình, biện pháp bảo đảm AT-VSLĐ tại nơi làm việc; phối hợp với doanh nghiệp tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ cho cán bộ Công đoàn, NLĐ và khám sức khỏe cho 64.271 lượt NLĐ. Bên cạnh đó, LĐLĐ quận cũng đôn đốc, hướng dẫn 1.255 Công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản về cải thiện điều kiện làm việc như: trang bị, cấp phát phương tiện bảo hộ lao động, AT-VSLĐ như khẩu trang, nón, găng tay, ủng, bao tay, nút chống ồn...

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ quận 8, TP HCM, trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua

Dịp này, LĐLĐ quận tuyên dương 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp doanh nghiệp thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ giai đoạn 2016-2021. LĐLĐ quận cũng khen thưởng 26 tập thể, 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua "CNVC-LĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19". 

Tin-ảnh: N.Hoàng