Bám sát chủ đề "Mỗi Công đoàn (CĐ) cơ sở - Một lợi ích đoàn viên", LĐLĐ quận đã chỉ đạo CĐ cơ sở tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, góp phần bảo đảm việc làm, thu nhập và phúc lợi cho CNVC-LĐ. Kết quả: 95/106 CĐ cơ sở tại các doanh nghiệp có từ 50 lao động trở lên vận động người sử dụng lao động tăng phụ cấp, hỗ trợ tiền ăn trưa và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí sau giờ làm việc cho người lao động. Các CĐ cơ sở còn ký kết với đối tác thực hiện chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên", qua đó giúp gần 80.000 đoàn viên được sử dụng dịch vụ, mua sắm sản phẩm tiêu dùng thiết yếu với giá ưu đãi.

Cải thiện thu nhập cho đoàn viên - Ảnh 1.

Các chủ doanh nghiệp điển hình được LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM tuyên dương

Dịp này, LĐLĐ quận đã tuyên dương 23 chủ doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống, tinh thần cho người lao động và khen thưởng 55 gương "Lao động giỏi, lao động sáng tạo". LĐLĐ quận cũng trao tặng 1 tủ lạnh và 100 bộ áo dài cho chủ nhà trọ ở phường Tân Tạo A.

Tin-ảnh: M.Chi