Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết từ năm 2020, dịch COVID-19 đã làm gián đoạn việc đi làm việc ở nước ngoài của nhiều người lao động (NLĐ), trong đó có người hết hạn hợp đồng không thể trở về nước. Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn tới sinh kế và định hướng việc làm của NLĐ.

Khi dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát tại Việt Nam và thế giới, hoạt động đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã dần hồi phục. Do vậy, cần có những chính sách hỗ trợ phù hợp, cũng như tiếp tục bảo vệ tốt cho NLĐ trước những biến đổi khó lường trong tương lai.

Cần có biện pháp bảo vệ lao động di cư - Ảnh 1.

Điều dưỡng Việt Nam xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc

Trước thực trạng trên, nhiều đại biểu góp ý cần nhận diện kỹ các tác động của dịch bệnh cũng như những thách thức mới, từ đó đưa ra các biện pháp bảo vệ tốt nhất cho lao động di cư...

Tin-ảnh: G.Nam