Bộ quy chuẩn cung cấp những kiến thức và thông tin về phương thức truyền thông cộng đồng, xây dựng, giám sát và hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về truyền thông. Bộ quy chuẩn sẽ là công cụ hữu hiệu có thể sử dụng trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ người lao động di cư, đặc biệt là lao động di cư quốc tế an toàn và hiệu quả.

Đối tượng hưởng lợi chính của hoạt động này là các cán bộ làm công tác hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các đơn vị trực thuộc cơ quan lao động địa phương. Bộ quy chuẩn gồm 4 phần chính. Trong đó, cung cấp các khái niệm và phương thức truyền thông cộng đồng, truyền thông thay đổi hành vi, cách lập kế hoạch và xây dựng chiến lược truyền thông phù hợp với tình hình của từng địa phương cũng như bài học kinh nghiệm từ chiến dịch truyền thông sáng tạo rất thành công của IOM thời gian vừa qua. Bộ quy chuẩn được xây dựng trong khuôn khổ dự án "Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại" do Chính phủ Vương quốc Anh tài trợ.

G.Nam