Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 15 (khóa XII) đã diễn ra ngày 31-8, tại Hà Nội. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - chủ trì hội nghị. Hội nghị lần này cho ý kiến về các nội dung quan trọng như: Tờ trình Đề án "Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động (CNLĐ)"; Tờ trình Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12-10-2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng đời sống văn hóa CN ở các KCN đến năm 2015, định hướng đến năm 2020"; Tờ trình Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tháng CN năm 2020; Tờ trình xin ý kiến về phương án thí điểm tổ chức, tập hợp người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Hàn Quốc….

Vướng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp

Góp ý cho Tờ trình Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-TTg, bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - cho rằng quá trình thực hiện từ năm 2015-2020 có sự chuyển biến rõ nét, từ triển khai các chủ trương chính sách liên quan đến xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ CN ở các KCN, với sự chung tay từ nhà nước, tổ chức Công đoàn (CĐ) và doanh nghiệp (DN).

Tuy nhiên, bà Hạnh cho rằng rất khó đạt được chỉ tiêu đến năm 2025 có 70% CNLĐ ở KCN được thụ hưởng các hoạt động văn hóa, thể thao, bởi trước tiên CN phải có điều kiện, thời gian để tham gia. Bên cạnh đó, để bảo đảm chỉ tiêu này thì thiết chế đó phải nằm trong khuôn viên DN, còn xây dựng bên ngoài mà thu hút CN đến thì rất khó. Khó khăn khác, theo các đại biểu là cơ chế khuyến khích DN đầu tư xây dựng các thiết chế này hiện nay còn nhiều vướng mắc.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết qua khảo sát, 100% DN có từ 2.000 lao động trở lên đều có nhu cầu xây dựng nhà trẻ cho con CN. Tuy nhiên, có trường hợp có đất trong KCN thì không xây được do vướng quy định; có trường hợp nhà nước bố trí đất công để DN xây nhà trẻ thì lại vướng nhiều quy định liên quan khác. Do vậy, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương đề nghị cần có chính sách tháo gỡ để khuyến khích DN đầu tư, bởi chỉ DN đầu tư thì CN của DN đó mới được hưởng thụ.

Góp ý cho Đề án "Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho CNLĐ", hầu hết các đại biểu đều bày tỏ sự cần thiết. Tuy nhiên cách làm như thế nào cho hiệu quả thì cần phải được xem xét, làm rõ. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho rằng cần phải đặt ra vấn đề giáo dục nhận thức cho nhóm đối tượng chuẩn bị tham gia thị trường lao động đang học ở các trường nghề hoặc trung tâm hướng nghiệp về tổ chức đại diện của mình. "Ít nhất với mỗi NLĐ, khi tham gia thị trường lao động, họ cần biết khi họ đi làm thì tổ chức nào là người đại diện tham gia bảo vệ" - bà Thúy nói.

Chủ tịch LĐLĐ TP HCM cũng đề nghị tổ chức CĐ cần thay đổi phương pháp tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng cho CNLĐ. "Chẳng hạn, trước hội nghị, chúng ta tổ chức cho CNLĐ xem clip về vấn đề chính trị mà NLĐ quan tâm; hoặc chia nhóm đối tượng ra để đào tạo, nhóm mềm là CN, nhóm cứng là cán bộ CĐ cơ sở. Khung đào tạo, nội dung đào tạo về sơ cấp hay trung cấp chính trị cho cán bộ CĐ cũng cần phải xem xét thay đổi để phù hợp với nhiệm vụ thực tiễn" - bà Thúy đề nghị.

Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục Việt Nam - cũng đề nghị các nội dung tuyên truyền, giáo dục cần dễ hiểu, dễ nhớ, giúp CNLĐ dễ tiếp thu, đồng thời cần chú trọng giáo dục về văn hóa, truyền thống của dân tộc cho CNLĐ.

Chăm lo con công nhân, bảo vệ lao động xuất khẩu - Ảnh 1.

Con công nhân tại một nhà trẻ do doanh nghiệp đầu tư xây dựng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: TÙNG LÂM

Hợp tác bảo vệ quyền lợi NLĐ

Tại hội nghị lần này, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng có tờ trình xin ý kiến về Đề án thí điểm tổ chức, tập hợp NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - cho biết Điều lệ CĐ Việt Nam được Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII bổ sung nội dung: Khuyến khích người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia các hình thức tập hợp của tổ chức CĐ Việt Nam. Hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐ Việt Nam khóa XII, cũng khẳng định các hình thức hỗ trợ đối với NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó bao gồm việc thông tin chương trình hợp tác của CĐ Việt Nam với tổ chức CĐ nước sở tại.

"Đây là cơ sở quan trọng để CĐ Việt Nam triển khai các hình thức tập hợp NLĐ tại nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời đòi hỏi một mô hình khả thi để triển khai thực tế" - ông Nguyễn Đình Khang cho hay.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh trong những năm qua, khi chưa có Điều lệ CĐ sửa đổi, với vai trò là tổ chức đại diện cho giai cấp CN và NLĐ Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã có nhiều nỗ lực nhằm hỗ trợ, bảo vệ NLĐ Việt Nam thông qua việc tăng cường hợp tác với CĐ các nước có tiếp nhận lao động Việt Nam như Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản…

Trong số các tổ chức CĐ ở các nước tiếp nhận lao động Việt Nam, Liên hiệp CĐ Hàn Quốc là tổ chức đã có nhiều nỗ lực và sáng kiến nhằm hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của NLĐ di cư, trong đó có lao động Việt Nam. Việc thí điểm này là cơ sở nghiên cứu, đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai tập hợp và bảo vệ NLĐ Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng tại các địa bàn khác.

Theo dự thảo Đề án thí điểm tổ chức, tập hợp NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Hàn Quốc, mục tiêu trước mắt cũng như mục tiêu dài hạn, là nhằm giữ mối liên lạc thường xuyên với NLĐ Việt Nam tại Hàn Quốc để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu; giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau giữa NLĐ Việt Nam tại Hàn Quốc, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quảng bá về CĐ Việt Nam... Thời gian triển khai thí điểm dự kiến từ năm 2020-2023.
VĂN DUẨN