BHXH TP HCM trả lời: Luật BHXH chỉ quy định thời gian hưởng chế độ BHXH khi người tham gia có con dưới 7 tuổi bị ốm đau. Cụ thể, trong một năm, cho mỗi con, số ngày nghỉ được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi. Do con bạn đã 13 tuổi nên khi nghỉ chăm con ốm sẽ không được thanh toán chế độ BHXH.