Trả trợ cấp trong thời gian không đóng BHXH

Bà Lê Ngọc Mai, giám đốc công ty, trả lời: Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ còn lưu lại và thấy rằng trong thời gian từ năm 2006 đến ngày 31-12-2008, trong hợp đồng lao động của anh Quốc có ghi “trả các khoản bảo hiểm vào lương”. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến cơ quan chức năng thì được biết với công việc ổn định, thường xuyên như vậy thì công ty phải đóng BHXH, BHYT cho người lao động. Công ty đang xem xét giải quyết quyền lợi cho anh Quốc. Chúng tôi hứa sẽ trả đủ trợ cấp thôi việc cho anh theo quy định.