Lao động nữ chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản
Lao động nữ chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản

Tại Việt Nam, phụ nữ chiếm 80% lực lượng lao động làm việc trong các ngành thâm dụng lao động. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực cải thiện điều kiện việc làm cho nữ công nhân nhưng kết quả còn hạn chế, nhất là trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Tại hội thảo, các ý kiến cho rằng doanh nghiệp cần quan tâm hơn trong việc thực hiện chính sách thai sản, bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản, trợ cấp khi nghỉ sinh con, có biện pháp cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp cho nữ công nhân…

H.Đào