Cụ thể, đối với trường hợp người lao động (NLĐ) trong cùng 01 ngày vừa có thời gian đi làm, vừa có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thì:

Chế độ tiền lương của NLĐ vừa đi làm, vừa nghỉ ốm  - Ảnh 1.

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, doanh nghiệp không phải trả lương cho NLĐ

- Thời gian NLĐ thực sự làm việc, doanh nghiệp phải trả lương theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 186 Bộ luật Lao động quy định: "Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ BHXH, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho NLĐ".

Tin -ảnh: T.Hương