Chết khi đi nghỉ mát được hưởng chế độ gì? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định của Luật BHXH, người lao động (NLĐ) đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng. Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà NLĐ chết. Bên cạnh đó, do thời gian đóng BHXH của chồng chị Huyền dưới 15 năm nên theo quy định sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của NLĐ đang tham gia BHXH hoặc NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.