Ông Huỳnh Phú Hưng, trưởng phòng hành chính - nhân sự, trả lời: Trước đây công ty chỉ là cơ sở sản xuất gia đình, nhân công hầu hết là người nhà, chỉ thỉnh thoảng khi vào mùa sản xuất như lễ, Tết thì mới cần thêm vài lao động thời vụ. Anh Hùng vốn là người quen nên được nhận vào làm mùa vụ, mỗi năm khoảng 6 tháng nhưng không liên tục. Do vậy cơ sở thỏa thuận miệng và trả lương công nhật. Đến năm 2012, cơ sở chuyển thành công ty, có đề nghị anh nộp hồ sơ để ký hợp đồng chính thức nhưng anh không đồng ý mà muốn được tự do để có thể làm việc nhiều nơi. Trong thực tế, anh làm việc bán thời gian, có khi nhiều tháng liền không làm việc nên công ty không thể đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho anh. Khi anh nghỉ việc, chúng tôi tính thời gian từ khi thành lập công ty để trả trợ cấp cho anh, tuy chưa đủ 6 năm nhưng công ty vẫn làm tròn và trả cho anh 3 tháng lương.