Sẽ giải quyết chế độ cho lao động thời vụ

Ông Đặng Văn Cường, đại diện công ty, trả lời: Sau khi kiểm tra hồ sơ nhân sự, chúng tôi thấy có tên chị Vĩnh trong danh sach lao động. Đúng là chị làm việc từ năm 2014 đến nay nhưng có thời gian không liên tục. Dù vậy công ty cũng sẽ cộng dồn thời gian làm việc để trả trợ cấp thôi việc và các chế độ liên quan khác cho chị.