Dịch Covid-19 đã và đang tác động lớn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp; nhiều người lao động (NLĐ) mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất hoặc ngừng hoạt động. Tính đến ngày 30-5, Quỹ BHTN đã chi trực tiếp hơn 4.000 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ.

Chi trả hơn 4.000 tỉ đồng cho lao động thất nghiệp - Ảnh 1.

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ sửa đổi theo hướng tăng cường hỗ trợ người lao động học nghề

Để chính sách BHTN thực sự trở thành công cụ quản trị thị trường lao động, Bộ LĐ-TB-XH sẽ nghiên cứu, xây dựng Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm, trong đó có các nội dung về BHTN.

Trước đó, Bộ LĐ-TB-XH cũng đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NÐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật Việc làm về BHTN, trong đó có mở rộng các trường hợp bất khả kháng để được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ; bổ sung trường hợp NLĐ được nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tin-ảnh: A.Chi