Nguyễn Thị Huyền (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) hỏi: "Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm đóng BHXH cho người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng tham gia BHXH. Vậy NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH thì NSDLĐ có trả tiền thay vì đóng BHXH?".

Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Căn cứ điều 168 Bộ Luật Lao động 2019 (quy định về việc tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)), NSDLĐ và NLĐ phải tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN. NLĐ được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Trong thời gian NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ BHXH thì NSDLĐ không phải trả lương cho họ, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Đối với NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN thì NSDLĐ có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho họ tương đương với mức NSDLĐ đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN cho NLĐ theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.