Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy (thứ ba từ phải sang), trap bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện SAMCO

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy (thứ ba từ phải sang), trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo SAMCO

Thành lập từ năm 2004, đến nay, SAMCO có 31 công ty thành viên với gần 8.000 lao động; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt hơn 20%; nộp ngân sách tăng từ 700 tỉ đồng năm 2004 lên 2.500 tỉ đồng năm 2014.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, SAMCO còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực với nhiều chính sách hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề. Nhiều công nhân SAMCO đã đạt giải cao tại các hội thi tay nghề quốc tế và vinh dự nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng của LĐLĐ TP HCM.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy - biểu dương thành quả của SAMCO trong sản xuất - kinh doanh, bày tỏ momg muốn SAMCO tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo tiền đề cho phát triển doanh nghiệp bền vững. Dịp này, SAMCO vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủcờ thi đua của UBND TP HCM.

K.Linh