Nguyễn Đình Dinh (quận 8, TP HCM) hỏi: "Hiện nay, tôi đang mua BHYT tự nguyện theo từng năm một. Để tránh đi lại nhiều lần, tôi có thể mua BHYT tự nguyện và trả tiền một lần cho 5 năm liên tục không?"

BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ khoản 7, điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam thì đối tượng thuộc nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình có thể đóng tiền tham gia BHYT định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng và người đại diện hộ gia đình sẽ trực tiếp nộp tiền đóng BHYT cho cơ quan BHXH hoặc đại lý thu BHYT tại cấp xã. Hiện tại, chưa có quy định nào cho phép người tham gia BHYT hộ gia đình đóng BHYT một lần cho 5 năm tham gia liên tục.