Chuyển trở lại làm công việc cũ

Bà Võ Thị Anh Nga, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Sau khi nhận được khiếu nại của anh Nam, chúng tôi đã tham khảo ý kiến cơ quan chức năng và biết rằng sau khi hết hạn điều chuyển 60 ngày, nếu người lao động không đồng ý tiếp tục làm công việc khác so với hợp đồng mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc chứ không được quyền sa thải. Ban giám đốc đã họp và quyết định sẽ chuyển anh trở lại làm công việc đúng như hợp đồng đã ký trước đây.